MA702 Polynomin arvon laskeminen A ja B

HUOM! Sivuston ulkoasu on päivittynyt lukuvuodeksi 2022 – 2023. Oppimateriaalin sisältö on kuitenkin pysynyt lähestulkoon samana. Lisäksi uutuutena on valinnanpaikkatestit sekä vihkoon kirjoitettavat teoriaosuudet jokaisen Pronssi- ja Hopea-lehden aluassa.

Teorialehti

Pronssilehti | Hopealehti | Kultalehti

Koti A | Koti B + ET


Osaamisvaatimukset

Pronssi

  • Polynomin arvon laskeminen
  • Polynomin arvo

Hopea

  • Potenssi
  • Etumerkit ja sulkeet potenssilaskussa
  • Kertolaskun merkkisäännöt
  • Jakolaskun merkkisäännöt

Kulta

  • Soveltaa

Teoria

Teoria

Polynomin arvon laskeminen

Polynomin arvo lasketaan sijoittamalla muuttujan paikalle haluttu muuttujan arvo.

Esimerkki 1

Laske polynomin \(P(x)=2x+3\) arvo, kun a) \(x=5\) b) \(x=-6\).

a) \(P(x)=2x+3\)

Kirjoitetaan aina alkuperäinen polynomi.

\(P(5)=2\cdot5+3\)

Sijoitetaan muuttuja jokaisen x:n paikalle.

\(P(5)=10+3\)

Sievennetään vaiheittain, ettei tule virheitä.

\(P(5)=13\)

b)

a)-kohdassa on kirjoitettu alkuperäinen polynomi P(x), joten sen voi b)-kohdassa jättää kirjoittamatta.

\(P(-6)=2\cdot(-6)+3\)

Muista sulkeet, kun sijoitat negatiivista lukua.

\(P(-6)=-12+3\)

\(P(-6)=-9\)

Polynomin arvo

Polynomin arvo on annettua muuttujaa vastaava vastaus.

Esimerkki 2

Mitkä ovat esimerkin 1 polynomien arvot?

a) Polynomin arvo on \(13\), kun muuttuja on \(5\), \(P(5)=13\).

b) Polynomin arvo on \(-9\), kun muuttuja on \(-6\), \(P(-6)=-9\).

Teoria loppu.


Nettitehtävät


Siirry Pronssilehdelle

Ylös