Käyttöehdot ja tietosuojalomake

Päivitetty 9.5.2022

Tietosuoja

Taagi pidättää oikeudet muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa.

Käyttäjätunnukset saanut oppilas sitoutuu pitämään tunnukset salassa eikä luovuta niitä kolmannelle osapuolelle. Oppilaan huoltajat saavat kuitenkin käyttää oppilaan tunnuksia.  Käyttäjätunnukset ja salasanat säilyvät Taagin omistuksessa eikä oppilaalla tai Asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä.

Käyttäjätunnukset ovat kirjautumista sekä tilastointia varten. Taagi ei anna niistä saatavia tietoja kolmannelle osapuolelle.

Taagi ei ota mitään vastuuta nettisivujen toimivuudesta.

Taagi ei ota mitään vastuuta sivujen sisällön paikansapitävyydestä taikka oikeellisuudesta.

Taagi pidättää kaikki tekijänoikeudet itsellään.

Käyttäjä sitoutuu Taagi-sivuston ylläpitäjän kanssa sopimukseen, jonka mukaan kaikkien tästä www-sivustosta johtuvien kiistojen selvittämiseksi sovelletaan Suomen lakia.