Taagi mediassa

Osa lehtijutuista on maksumuurin takana – kommenteissa mielenkiintoista keskustelua.

Radio Kaleva:Miten op­pi­lai­den op­pi­mis­mo­ti­vaa­tio kasvaa ja op­pi­tun­ti­häi­riöt vä­he­ne­vät? – Tyr­nä­vän Kuu­lam­men kou­lul­la vahvat tu­lok­set uudessa ope­tus­ko­kei­lus­sa” 13.3.2023

Lapin Kansa: Tämä koulu keksi yk­sin­ker­tai­sen keinon, miten jo­kai­nen oppilas saa ope­tus­ta omalla ta­sol­laan, mutta miksei malli ole käy­tös­sä kaik­kial­la – Opet­ta­ja: ”Ehkä pe­lä­tään lei­maan­tu­mis­ta” 5.3.2023 

Keskipohjanmaa: Tyrnävällä koulu keksi keinon, miten kaikki oppilaat saavat opetusta omalla tasollaan 5.3.2023

Turun Sanomat: Inkluusio puhututtaa koulumaailmassa – tämä koulu keksi yksinkertaisen keinon, miten jokainen oppilas saa opetusta omalla tasollaan 5.3.2023

Kainuun sanomat: Tämä koulu keksi yksinkertaisen keinon, miten jokainen oppilas saa opetusta omalla tasollaan, mutta miksei malli ole käytössä kaikkialla? – Opettaja: ”Ehkä pelätään leimaantumista” 5.3.2023

Länsi-Suomi: Tämä koulu keksi yksinkertaisen keinon, miten jokainen oppilas saa opetusta omalla tasollaan, mutta miksei malli ole käytössä kaikkialla? – Opettaja: ”Ehkä pelätään leimaantumista” 5.3.2023

Rantalakeus-lehti: ”Nyt voi kes­kit­tyä ope­tuk­seen” – Tyr­nä­väl­lä ke­hi­tet­tiin malli, jossa op­pi­mi­nen ta­pah­tuu op­pi­lai­den ta­voit­tei­den ja tason mu­kai­ses­ti 2.3.2023

Radio Pooki: Tyrnävällä kehitetty opetusmalli, joka tarjoaa tasa-arvoisemman mahdollisuuden oppia 2.3.2023

Helsingin uutiset: Vanhemmat huolestuivat kirjatilanteesta helsinkiläisyläasteella – Näin vastaa rehtori: ”Toiminnallisessa opetuksessa oppimateriaalin merkitys vähenee” 28.8.2022

Opettaja-lehti: Tekoäly opettajan apurina 13.9.2019


Facebook-sivu

Tilaa uutiskirjeemme