MA702 Pronssi

Teorialehti

Pronssilehti | Hopealehti | Kultalehti

Koti A | Koti B + ET


Vihkotehtävät

Vihkotehtävät

P1. Laske polynomin \(P(x)=3x-5\) arvo, kun

a) \(x=5\)

b) \(x=0\)

c) \(x=-2\).

P2. Laske polynomin \(-7x+22\) arvo, kun

a) \(x= 5\)

b) \(x=-7\)

c) \(x=3\).

P3. Mikä on termin \(5x^6\) 

a) aste

b) kerroin

c) muuttuja

d) muuttujaosa?

P4. Laske polynomin \(P(x)=4x+6\) arvo, kun

a) \(x= 6\)

b) \(x=-7\)

c) \(x=0\).

P5. Mikä on polynomin \(5x^6-9x^4+6\)

a) ensimmäisen termin kerroin

b) toisen termin aste

c) polynomin aste?

P6. Laske binomin \(P(x)=-6x+3\) arvo, kun

a) \(P(2)\)

b) \(P(-3)\).

P7. Järjestä polynomien termit

a) \(-9+4y-3x\)

b) \(4x–5+5x^2\)

c) \(x^2-2x^3-9+6\).


Valinnanpaikka Pronssi

Siirry Hopealehdelle


P8. Laske polynomin \(5x-7\) arvo, kun

a) \(x=10\)

b) \(x=-4\)

c) \(x=3\).

P9. Laske polynomin \(P(x)=8x-3\) arvo, kun

a) \(x=3\)

b) \(x=4\)

c) \(x=-7\).

P10. Laske polynomin \(6x-2\) arvo, kun

a) \(x=3\)

b) \(x=-6\)

c) \(x=2\).

P11. Mikä on termin \(6x^7\)

a) aste

b) kerroin

c) muuttuja

d) muuttujaosa?

P12. Laske polynomin \(P(x)=x+6\) arvo, kun

a) \(x=4\)

b) \(x=-8\)

c) \(x=0\).

P13. Mikä on polynomin \(-5x^9– 2x^4 +3\)

a) ensimmäisen termin kerroin

b) toisen termin aste

c) polynomin aste?


Siirry Hopealehdelle

Ylös