Opiskelusta tarkemmin

Sivuston tarkoituksena on opettaa matematiikkaa aivan uudella tavalla. Opettajalla on mahdollisuus keskittyä oppilaiden henkilökohtaiseen ohjaamiseen tehokkaammin oppilaiden ottaessa aktiivisempi rooli opiskelustaan. Sivuston ansiosta opettajalle vapautuu aikaa opettamiseen.

Oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Oppilas voi opiskella juuri hänen parhaimman tasonsa mukaisia tehtäviä.

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti älylaitteen sekä kuulokkeiden avulla opettajan valvonnassa. Mikäli oppilaalla ei ole koulussa mukana omaa älylaitetta (lähinnä puhelinta), saa hän oppitunnin ajaksi sellaisen käyttöön.

Oppilas katsoo interaktiiviset opetusvideot ja vastaa niissä esitettyihin kysymyksiin. Jokainen joutuu miettimään vastausta ja on näin mukana opetuksessa. Muuten sivustolla ei pääse eteenpäin.

Ei pelkkää digiä! Laskut kirjoitetaan vihkoon. Vihkoon kirjoitetaan selkeällä käsialalla ja tehdään marginaalit viivoittimella. Lisäksi oppilas saa tarvittaessa monistevihkon, jossa on teorian lisäksi tehtävät.

Aihekokonaisuudet ovat pääsääntöisesti kahden 45 minuutin oppitunnin mittaisia, mutta opiskelun voi jaksottaa myös 60 minuutin tai 75 minuutin tunneille. Oppilas voi edetä oman oppimistahtinsa mukaisesti aihekokonaisuuden sisällä.

Kun oppilas on sairas tai muuten pois koulusta, on hänen omatoimisesti edettävä yhtä monta oppituntia eteenpäin. Oppilas tekee päässälaskut ja tehtävät erilliselle paperille, jos vihko on koulussa. Paperi liitetään kouluun palatessa vihkoon. Ollessaan niin kipeä, että ei voi opiskella, sovitaan opettajan kanssa aikataulu, jolla saa luokan kiinni.

Päässälaskut

Päässälaskut tehdään ja tarkistetaan omatoimisesti.

Teoriaosuus

Oppilas katsoo interaktiiviset teoriavideot ja vastaa niissä esitettyihin kysymyksiin.

Laskut

Annettu tehtävä kirjoitetaan vihkoon (sanallista tehtävänantoa ei kirjoiteta), ja tehtävä lasketaan välivaiheineen.

Laskujen tarkastukset

Mikäli tehtävä on mennyt väärin, oppilas ei saa tietää oikeaa vastausta, vaan hänen on korjattava tehtävä tai tehtävä se uudelleen. Kun tehtävä on oikein, oppilas merkitsee vihkoon oikeinmerkin.

Pelejä

Sivustolla on valmiit linkit opetusta tehostaviin peleihin, mm. Kahoot, Quizlet, Bingo ja Jeopardy.

Valinnanpaikkatestejä

Kappaleiden lehdillä on testejä, joiden avulla oppilas saa käsityksen osaamisestaan ja siitä onko hänen aika siirtyä eteenpäin.

Sivustolla on

1. Yleislehti. Aihealueen perusteoria ja nettitehtäviä.

2. Pronssilehti. Sisältää perusvihkotehtäviä.

3. Hopealehti. Sisältää teoriaa ja haastavampia vihkotehtäviä.

4. Kultalehti. Sisältää teoriaa ja soveltavia vihkotehtäviä.

5. Timanttilehti. Priimusoppilaille joissakin aihekokonaisuuksissa.

6. Kotitehtävälehdet

Kotitehtävät

Jokaisen oppitunnin jälkeen on kotitehtäviä. Tehtävät tehdään koulupäivän päätyttyä joko tietokoneella tai älylaitteella.

Mikäli oppilaalla ei ole mahdollisuutta tehdä kotitehtäviä internetissä, on huoltajan sovittava asiasta opettajan kanssa. Oppilaalle räätälöidään tällöin mahdollisuus tehdä kotitehtävät vaihtoehtoisella tavalla.

Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti tämän sisällön mukaisesti. Opettaja voi kuitenkin välillä käyttää erilaisia opetusmenetelmiä opetuksessaan. Ryhmätyöt, esitelmät, tutkielmat, ns. perinteinen oppituntikaan ei ole poissuljettu.

Katso yhden kokonaisuuden sisältö

MA702 Polynomin arvon laskeminen

Perusasioita kurssin alkaessa

Avaa slides tästä