Taagin käyttötapoja

Koulun ainoana Taagi.fi-käyttäjänä

Pääsääntöisesti kouluissa on useita matematiikan opettajia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikkien koulun opettajien tulisi käyttää samaa oppikirjaa tai Taagi-sivustoa. Keskustele rehtorin kanssa, kun haluat kokeilla Taagilla opettamista. Kun muut opettajat näkevät Taagin hyödyn, hekin todennäköisesti innostuvat Taagista. Taagin kokeileminen ei jää rahasta kiinni. Meidän ideologiamme on tarjota mahdollisimman edullinen ja laadukas vaihtoehto kirjaopetuksen rinnalle. Taagin saat käyttöön vain kolmen painetun kirjan hinnalla kaikille opetusryhmillesi. Taagin arviointi-, kurssi- ja tuntijako on ohjeellinen: arviointiperusteita, numerojärjestystä tai tuntien määrää ei ole orjallisesti noudatettava. Jos koulussasi on käytössä 75 minuutin tai 90 minuutin tunnit tai paikallisen opetussuunnitelman sisältöjen järjestys poikkeaa Taagin järjestyksestä, voit vapaasti soveltaa kurssijärjestystä tai tuntistruktuureja. Varmasti ensimmäinen kerta tällöin on opettelua – kuten uuden kirjankin kanssa – mutta seuravalla kerralla homma sujuu huomattavasti helpommin.

Jonkin verran olemme saaneet käyttäjäpalautetta materialissa olevista virheistä ja käytetävyydestä. Reagoimme palautteeseen heti, ja esim. 7.-luokkalaisten materiaalista on jo pienetkin häiriöt saatu korjattua. Sivusto kehittyy koko ajan, ja parantelemme käytettävyyttä jatkuvasti.

Kirjan sijasta 100 %

Kun Taagin ottaa käyttöön heti 7. lk:n syksyllä, oppilaat oppivat hyvin nopeasti Taagin käytön. Jatkuvasti päivittyvien oppilaskyselyiden mukaan vain alle 10 % oppilaista ei halua opiskella Taagilla seuraavaa kurssia; kuitenkin noin 65 % haluaa jatkaa Taagin käyttöä ja 25 % kertoo, että Taagi tai kirja käyvät molemmat. Prosentit muuttuvat yhä enemmän ja enemmän Taagin eduksi opintojen jatkuessa: yhdeksäsluokkalaisista vain alle 5 % ei halua jatkaa Taagilla. Prosenttien muutos on perusteltavissa sillä, että alkuvaikeuksien jälkeen oppilaat ovat tottuneet käyttämään Taagia ja saavat siitä täyden hyödyn irti opettajan tuella. Voit siis ottaa Taagin käyttöön täysin kirjan sijaista. Eräs opettaja sanoikin: ”Nyt, kun opetan toista vuotta Taagilla (vanha Homman nimi on matematiikka), osaan ottaa kaiken hyödyn irti. sivusto näyttää voimansa ja eriyttäminen on helppoa.”  Täällä lisää palautteesta.

Yhden kurssin ajan

Taagia voit toki kokeilla esimerkiksi yhden kurssin ajan, mutta tällöin Taagin edut eivät tule kovin selvästi näkyville, koska oppilailla ja opettajalla menee noin kuukausi totutella Taagin käyttöön ja sen tuomiin mahdollisuuksiin ja opiskelutapoihin. Lisäksi perinteiseen frontaaliopetukseen tottuneet oppilaat – varsinkin ne, jotka mielellään menevät sieltä, missä aita on matalin – protestoivat Taagia, koska se pakottaa sekä työntekoon että oikeisiin vihkomerkintöihin, myös opettajalla on enemmän aikaa seurata oppilaiden tekemisiä. 

TAVOITA-malli 

Tyrnävällä kehitetty Tavoita-malli on saanut medianäkyvyyttä. Mallissa annetaan oppilaille mahdollisuus valita oma tavoitetaso ja opetustyyli! Tämä vaatii lukujärjestysteknisesti sen, että vähintään kolmen luokan matematiikan tunnit ovat yhtä aikaa.  Oppilaiden valintojen perusteella luodaan ryhmät. 7. luokan keväällä oppilaskyselyissä jako on mennyt pääsääntöisesti seuraavasti: 2 Taagi-ryhmää ja 1 kirjaryhmä, edellyttäen, että edes yhdelle ryhmälle on opettettu Taagin avulla seitsemännellä luokalla. Taagi-ryhmät jakautuvat 8–10-tavoitteeseen ja 5–7-tavoitteeseen. Mallia voi soveltaa koulun koon ja mahdollisuuksien mukaan sekä ottaa muita oppiaineita, kuten äidinkieli, mukaan palkitukseen. Lue lisää Taagi mediassa -välilehdeltä. Tavoita-malli perustuu oppilaiden toiveisiin ja siihen, että he voivat aidosti vaikuttaa omaan ryhmäänsä. Lisäksi ryhmät ovat oikeasti joustavia, koska tavoitekyselyt uusitaan vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa.

Yksittäisen asian opetus/kertaus

Vihko- ja nettitehtäviä on runsaasti, joten oppilaat voivat tehdä tehtäviä esim. tukiopetuksessa tai itsenäisesti kotona. Myös pitkän loman tai sairastumisen aikana Taagin avulla on aina opettaja mukana reissussa tai sairasvuoteella.