Oppimisen tehostamispaketin sisällöt

Oppikokonaisuus (Itseisarvo)

  • MA105 Itseisarvo A ja B. Teorialehti, jossa opetusvideot.
  • MA105 Pronssi sisältää helppoja tehtäviä.
  • MA105 Hopea sisältää vaativia tehtäviä.
  • MA105 Kulta sisältää haastavia tehtäviä.
  • MA105 Netti A ja B sisävät nettitehtäviä, joihin on ratkaisuvideot.

Koko pakettiin kuuluvat sisällöt

Kurssien sisällöt voivat muuttua.

MA100 Laskuja kokonaisluvuilla

MA101 Kokonaisluvut A, B ja C
MA102 Vastaluku A ja B
MA103 Kokonaislukujen yhteen – ja vähennyslasku A ja B
MA104 Sulkeet kokonaislukujen laskutoimituksessa A ja B
MA105 Itseisarvo A ja B
MA106 Kokonaislukujen kerto- ja jakolasku A ja B
MA107 Luonnolliset luvut ja jaollisuus A ja B
MA108 Tekijät ja alkutekijät A, B ja C
MA109 Potenssi ja laskujärjestys A, B ja C
MA110 Laskujärjestys A ja B
MA111 Kokeeseen kertaamista

MA150 Laskuja murtoluvuilla

MA151 Desimaalilukujen laskutoimituksia A ja B
MA152 Kymmenjärjestelmä A ja B
MA153 Murtoluku A ja B
MA154 Murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku A ja B
MA155 Mietintää A
MA156 Erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku sekä supistaminen ja laventaminen A, B ja C
MA157 Murtolukujen kertolasku A ja B
MA158 Murtolukujen jakolasku A ja B
MA159 Sanalliset tehtävät A

MA200 Kirjainlaskentaa

MA201 Termi A ja B
MA202 Lauseke A ja B
MA203 Lausekkeen arvon laskeminen A ja B
MA204 Termien yhdistäminen A ja B
MA205 Mietintää A ja B
MA206 Samanmuotoiset termit lausekkeessa A ja B
MA207 Lausekkeen kertominen A ja B
MA208 Lausekkeen jakaminen A ja B
MA209 Sulkeiden poistaminen ja vastaluku A ja B
MA210 Lausekkeiden yhteen- ja vähennyslasku A ja B

MA250 Yhtälöt

MA251 Yhtälön käsite A, B ja C
MA252 Yhtälön alkeet A
MA253 Yhtälön ratkaiseminen lisäämällä A, B, C, D JA E
MA254 Yhtälön ratkaiseminen kertomalla ja jakamalla A, B ja C
MA255 Mietintää A ja B
MA256 Yhtälön ratkaisun tarkistaminen A, B ja C
MA257 Murtolukuyhtälöt A ja B
MA259 Yhtälöt sanallisen tehtävän apuvälineenä A, B ja C
MA260 Mietintää A ja B

MA300 Tasogeometrian käsitteitä

MA301 Koordinaatisto A ja B
MA302 Ympyrän käsitteitä A ja B
MA303 Tasogeometrian peruskäsitteitä A ja B
MA304 Normaali, yhdensuuntaiset- ja leikkaavat suorat A ja B
MA305 Mietintää A
MA306 Kulmien nimeäminen, mittaaminen ja piirtäminen A ja B
MA307 Kulmat: Luokittelu, puolittaminen ja siirtäminen A ja B
MA308 Suoria ja kulmia, samankohtaiset kulmat A ja B
MA309 Avaruuskappaleiden nimet A ja B

MA400 Suuret ja pienet luvut, yksikönmuunnokset

MA401 Pituus, pinta-ala ja tilavuus. Suure ja yksikkö. A ja B
MA402 Yksikönmuunnokset A, B ja C
MA403 Suuret luvut, etuliitteet ja potenssimuodot A ja B
MA404 Pienet luvut, etuliitteet ja potenssimuodot A, B ja CMA405 Mietintää A ja B
MA406 Desimaalilukujen laskutoimituksia A, B, C ja D
MA407 Vastauksen arvon esittäminen. Likiarvo ja pyöristys A, B, C ja D
MA408 Piiri ja sivun pituus A ja B
MA409 Yksikköhinta A ja B

MA450 Tasogeometrian laskuja

MA451 Ympyrän peruskäsitteet A
MA452 Ympyrän kehän ja halkaisijan suhde pii A, B, C, D ja E
MA453 Ympyrän pint-ala ja kehän pituus sekä 4. vaiheen laskeminen A, B, C ja D
MA454 Ympyrän kulmia A ja BMA455 Ympyrän kaaren pituus ja sektorin pinta-ala A, B ja C
MA456 Suorakulmion ja suunnikkaan pinta-ala ja piiri A ja B
MA457 Neliön juuri ja puolisuunnikkaan pinta-ala A ja B
MA458 Kolmion pinta-ala A ja BMA459 Pinta-ala laskuja A, B ja C
MA460 Kokeeseen harjoittelua A ja B

MA500 Prosenttilaskenta

MA501 1 % on yksi sadasta, kokonaisuus on kaikki A ja B
MA502 1/100 = 1 % = 0,01 A ja B
MA503 Osuus kokonaisuudesta prosentteina. Kuinka monta prosenttia? (osa/kokonaisuus) A ja B
MA504 Perusarvo, prosenttiarvo ja prosenttikerroin. Kuinka paljon on x % luvusta? (Testi) A, B ja C
MA505 Alennus ja korotus sekä alennettu- ja korotettuhinta A, B ja C
MA506 Mietintää A
MA507 Muutos prosentteina ja vertailuprosentti. Kuinka paljon on tapahtunut muutosta? A, B ja C
MA508 Alkuperäisen, eli perusarvon selvittäminen. Mitä on 100 %? A ja B
MA509 Korkolaskuja A
MA510 Kokeeseen kertaamista A ja B

MA550 Potenssilaskuja

MA551 Potenssien kertausta A JA B
MA552 Samankantaisten potenssien osamäärä ja tulo A, B JA C
MA553 Negatiivinen eksponentti A ja B
MA554 Tulon ja osamäärän potenssi A JA B
MA555 Potenssin potenssi ja binomikaavat A, B ja C
MA556 Potenssilaskujen laskeminen kaavojen avulla A, B ja CM
A557 Sekalaisia potenssilaskutoimituksia A, B ja C
MA558 Kokeeseen osattavat asiat

MA600 Verrannollisuus ja funktio

MA601 Yhtälöiden kertaus A ja B
MA602 Murtolukuyhtälöt A, B ja C
MA603 Suhde, verranto, suhteessa jako, ja yhtälön ratkaiseminen ristiinkertomalla A, B ja C
MA604 Suoraan ja kääntäen verrannolisuuksien käsitteet A ja B
MA605 Suoraan ja kääntäen verrannollisten yhtälöiden ratkaisu A, B ja C
MA606 Funktio, funktiokone ja funktion f(x) arvon laskeminen A, B ja C
MA607 Funktion muuttujan arvon laskeminen. Mitä on x? A ja B
MA608 Funktion kuvaajat A ja B
MA610 Kertaus A ja B

MA650 Suoran käsite ja piirtäminen

MA651 Suoran yhtälö ja koordinaatiston kertaus A, B ja C
MA652 Suoran piirtäminen taulukolla A, B JA C
MA653 Nopea piirtäminen, suoran kulmakerroin ja nollakohta A, B, C ja D
MA654 Suoran yhtälön määrittäminen. Suoran yhtälön ratkaistu muoto A, B ja C
MA655 Yhdensuuntaiset- sekä koordinaattiakselien suuntaiset suorat. Käytännön sovellukset A, B ja C
MA656 Kokeeseen kertausta A ja B

MA700 Polynomit

MA701 Polynomin asteet, käsitteet ja nimitykset A ja B
MA702 Polynomin arvon laskeminen A ja B
MA703 Polynomien yhteen- ja vähennyslasku A,B,C,D ja E
MA704 Monomin ja polynomin tulo A ja B
MA705 Polynomien kertolasku A, B ja C
MA706 Polynomien jakolasku A ja B
MA707 Kokeeseen kertaamista

MA750 Yhtälöparit

MA751 Yhtälöiden kertaaminen A, B JA C
MA752 Yhtälöparin ratkaiseminen sijoittamalla A, B, C ,D ja E
MA753 Yhteenlaskumenetelmä A, B ja C
MA754 Yhtälöparin ratkaiseminen piirtämällä A, B ja C
MA755 Yhtälöparien käytön soveltaminen A, B ja C
MA756 Mietintää A ja B

MA800 Trigonometria

MA801 Suorakulmainen kolmio ja Pythagoraan lause A, B ja C
MA802 Suhde ja yhdenmuotoiset kappaleet A, B, C ja D
MA803 Sinin, kosinin ja tangentin määritelmät A, B, C ja D
MA804 Kulman laskeminen sinin, kosinin ja tangentin avulla A, B ja C
MA805 Sivun pituuden laskeminen sinin, kosinin ja tangentin avulla A, B ja C
MA806 Trigonometristen funktioiden käyttö A, B ja C
MA807 Kokeeseen kertaus A ja B

MA850 Avaruusgeometria

MA851 Yksikönmuunnokset A ja B
MA852 Piirit ja Pinta-alat A, B, C, D ja E
MA853 Avaruuskappaleiden nimet ja osat A ja B
MA854 Lieriön tilavuus ja pinta-ala. A, B, C, D ja E
MA855 Kartion tilavuus ja pinta-ala A, B ja C
MA856 Pallon tilavuus ja pinta-ala A, B ja C
MA857 Yhdistettyjä laskutoimituksia A ja B
MA858 Kokeeseen kertaus A ja B

MA900 Peruskoulun matematiikan kertaus