MA256 Testi (*V) Yhtälön ratkaisun tarkistaminen A, B ja C –> 1h pois!