MA650 Suoran käsite ja piirtäminen

MA651 Suoran yhtälö ja koordinaatiston kertaus A, B ja C

MA652 Suoran piirtäminen taulukolla A, B JA C

MA653 Nopea piirtäminen, suoran kulmakerroin ja nollakohta A, B, C ja D

MA654 Suoran yhtälön määrittäminen. Suoran yhtälön ratkaistu muoto A, B ja C + (TESTI 1h)

MA655 Yhdensuuntaiset- sekä koordinaattiakselien suuntaiset suorat. Käytännön sovellukset A, B ja C

MA656 Kokeeseen kertausta A ja B

MA656 (Extra) 2. Asteen yhtälö

Opettajan materiaali