MA458 Kolmion pinta-ala A ja B

Teoria

Kolmion pinta-alan

laskeminen

Kolmion pinta-ala

on puolet

suunnikkaan

pinta-alasta.

kolmio1

Kolmion pinta-alan

kaava

\[A=\frac{a \cdot h}{2}\]

a = kanta (leveys)

h = korkeus

Kolmio nimetaan sen mukaan miten
kolmio on "pöydällä"
pystyssä.
Korkeus on kolmion 
kohtisuora korkeus.

Kanta on kolmion

sivu, joka on

alaspäin

Esimerkki 1

Kolmion korkeus

on 10,5 cm ja

kanta 13 cm.

Laske pinta-ala.

1.  Kuva

kolmio2

2.  Tiedot

A = ?

Pinta-ala = ?

\(A=\frac{a \cdot h}{2}\)

Pinta-ala 
=
(kanta * korkeus)/2 

a= 13 cm

Kanta = 13 cm

h = 10,5 cm

Korkeus = 10,5 cm

3. Laskut

\[A=\frac{a \cdot h}{2}\]

\[A=\frac{13 \text{ cm} \cdot 10,5\text{ cm}}{2}\]

\[A=\frac{136,5\text{ cm}^2}{2}\]

\[A=68,25 \text{ cm}^2\]

4. Vastaus

Pyöristetään vastaus
 lähtöarvojen mukaiseen 
tulokseen.

Pinta-ala on 68 cm2

Epätarkemmassa 
lähtöarvossa on kaksi
merkitsevää numeroa.

Osattavat kaavat

 

Kirjoita kaavat 
vihkon takasivulle.
Täydennä 
kaavakokoelmaa jatkossa.

\[d=2r\text{  (kaava 1)}\]

\[r=\frac{d}{2}\text{  (kaava 2)}\]

\[p=d\pi\text{  (kaava 3)}\]

\[\pi=\frac{p}{d}\text{  (kaava 4)}\]

\[d=\frac{p}{\pi}\text{  (kaava 5)}\]

\[A=\pi r^2 \text{  (kaava 6)}\]

\[r=\sqrt{\frac{A}{\pi}}\text{  (kaava 7)}\]

\[\alpha = 2\beta \text{  (kaava 8)}\]

\[\beta=\frac{\alpha}{2}\text{  (kaava 9)}\]

\[b = \frac{\alpha}{360^o \cdot p } \text{  (kaava 10)}\]

\[A_s=\frac{\alpha}{360^o} \cdot \pi A_y \text{  (kaava 11)} \]

\[A_s=\frac{\alpha}{360^o} \cdot \pi \cdot r^2 \text{  (kaava 12)}\]

\[A=a \cdot h \text{  (kaava 13, suunnikkaan pinta-ala)}\]

\[p=2a + 2b \text{  (kaava 14, suunnikkaan piiri)} \]

 

\[\alpha \text{  on  keskuskulma ja }  \beta  \text{  on kehäkulma.} \]

\[A_s \text{  on sektorin pinta-ala ja }  b  \text{  on kaaren pituus.} \]

\[A = \frac{a+b}{2}\cdot h \text{  (puolisuunnikkaan pinta-ala)}\]

 

Teoria loppu.

 

 

 

 

Pronssi

Vihkotehtävät

P1. Laske neljällä vaiheella
kolmion pinta-ala,
kun korkeus on
15 cm ja kanta
on 30 cm.

P2. Laske neljällä vaiheella

kuvan kolmion pinta-ala.

kolmio2

P3. Laske neljällä vaiheella

kuvan kolmion pinta-ala.

kolmio1

P4. Laske neljällä

vaiheella kuvan

kolmion pinta-ala.

 

kolmiox

Hopea

Teoria

Ennen laskemista suureiden

yksiköt on muutettava samaan

kerrannaisyksikköön.

Käytä apuna lorua.

millimetri, senttimetri,

desimetri, metri,

dekametri, hehtometri,

kilometri.

Teoria loppu.

Nettitehtävät

H1. Kolmion kanta on 5 m

ja korkeus 53 dm.

Laske kolmion pinta-ala

neljällä vaiheella.

H2. Tasasivuisen kolmion

sivun pituus on 41,2 cm.

Laske kolmion piiri

neljällä vaiheella.

H3.

a) Piirrä kolmio, joka ei

ole suorakulmainen.

Kolmion kanta on

5 cm ja toinen

sivu 7,5 cm.

b) Mittaa kolmannen

sivun pituus.

c) Piirrä kolmioon

korkeusjana.

d) Laske neljällä vaiheella

kolmion pinta-ala.