MA556 Potenssilaskujen laskeminen kaavojen avulla (12, 13 ja 14)


Osaamisvaatimukset

Pronssi

  • Tulon potenssi
  • Osamäärän potenssi
  • Potenssin potenssi
  • Laskujärjestys

Hopea

  • Potenssikaavojen käyttö
  • Negatiivisen eksponentin kantalukuna murtoluku

Kulta


Teoria

Teoria

Missä eksponentti on?

Tärkeää on aina miettiä, minkä luvun "olkapäällä" eksponentti on. Eksponentti yltää vain siihen lukuun, jonka olkapäällä se on.

Esimerkki 1​

Laske \(\frac{a^3a^8}{a^8a^6}\).

Saman kantaisten potenssien tulon mukaan osoittaja ja nimittäjä sievenee muotoon

\(\frac{a^3a^8}{a^8a^6}=\frac{a^{3+8}}{a^{8+6}}=\frac{a^{11}}{a^{14}}\)

Saman kantaisten potenssien osamäärän mukaan saadaan vastaus.

\(\frac{a^{11}}{a^{14}}=a^{11-14}=a^{-3}\)

Negatiivisen potenssin kaavan mukaan vastaus voidaan muuttaa muotoon

\(a^{-3}=\frac{1}{a^3}\)

Jos et muista kaavoja, voit kaikki tehtävät laskea potenssin määritelmän avulla kirjoittamalla laskut auki.

Potenssikaavoista on hyötyä laskuja laskettaessa.

Esimerkki 2

Laske a) \(2^2 \cdot 5^2\) b) \(0,2^4 \cdot 5^4\) c) \(\frac{10^4}{5^4}\).

a) Käytetään kaavaa \(x^ny^n=xy^n\).

\(2^2 \cdot 5^2=(2 \cdot 5)^2 = (10)^2=100\)

Mennään tulon potenssin kaavaa "väärään" suuntaan. Näin voidaan laskea kertolasku 2 · 5.

b) Käytetään kaavaa \(x^ny^n=xy^n\).

\(0,2^4 \cdot 5^4=(0,2 \cdot 5)^4 = (1)^4=1\)

c)  Käytetään kaavaa \(\frac{a^n}{b^n}=(\frac{a}{b})^n\).

\(\frac{10^4}{5^4}=(\frac{10}{5})^4=2^4=16\)

Mennään osamäärän potenssin kaavaa "väärään" suuntaan. Näin voidaan laskea jakolasku 10:5.

Kaavat

Kirjoita kaavat vihkon taakse tai erilliselle paperille.

Kirjoita kaavat vihkoon takasivulle ja täydennä sitä mukaa kun kaavoja tulee lisää.

Potenssilaskujen kaavat

Vanhat kaavat.

Samankantaisten potenssien tulo

\[x^n \cdot x^m=x^{n+m}\]

x, n ja m ovat mitä tahansa lukuja, kuitekin siten, että x ei saa olla 0.

Samankantaisten potenssien osamäärä

\[\frac{x^n}{x^m}=x^{n-m}\]

x, n ja m ovat mitä tahansa lukuja, kuitekin siten, että x ei saa olla 0.

Tulon potenssi

\[(xy)^n =x^ny^n\]

Voimassa ainoastaan tulon potenssille! Kaava ei ole voimassa summalle(x+y)^n

Osamäärän potenssi

\[(\frac{x}{y})^n =\frac{x^n}{y^n}\]

Voimassa, kun y ≠ 0.

Potenssin potenssi

\[(x^n)^m=x^{n\cdot m}\]

Kun samankantainen potenssi on merkitty potenssiin. Kerrotaan eksponentit keskenään.

Negatiivisen potenssin kantalukuna murtoluku

\[(\frac{a}{b})^{-n}=(\frac{b}{a})^{n}\]

Eksponentti muuttuu positiiviseksi ja samalla murtoluku "kääntyy ylösalaisin".

Teoria loppu.


Nettitehtävät