Tehtävät eivät tallennu

  • Tehtäviä tehdessä täytyy olla nettiyhteys, jotta tulokset tallentuvat
    • Jos poistat nettiyhteyden tai yhteys katkeaa kesken tehtävien teon, voit edelleen tarkistaa tehtävät, mutta ne eivät tallennu.
    • H5P-elementti latautuu samalla, kun kotitehtäväsivu ladataan. Sivut päivittyvät tietyin väliajoin, joilloin oppilaiden tulokset tallentuvat. Jos nettiyhteyttä ei ole, ei myöskään oppilaiden tulokset tallennu, vaikkakin oppilas voi tehdä tehtäviä.
  • Avuksi?
    • Pidä nettiyhteys kokoajan päällä.
    • Älä sulje sivua samantien kun olet tehnyt viimeisen tehtävän.